Амины орон сууц

2011 – 2012 онд Гачууртад амины орон сууцанд газрын гүний хөрс-ус төрлийн дулааны насос болон нарны вакуум коллектор бүхий ус халаах систем суурилуулав.

1. Суурилуулсан Vitocal 350 BWH 110 загварын дулааны насосны техникийн үзүүлэлт
  1. Халаалтын чадал – 12,5 кВт
  2. Хөргөлтийн чадал буюу газрын гүнээс авах дулаан – 8,5 кВт
  3. Цахилгаан хэрэглээ – 4 кВт
  4. Ашигт үйлийн коэффициент – 3,1
  5. Өрөмдлөг – 150 метрийн гүнтэй 2 цооног

2. Газрын гүний цооногийн өрөмдлөг, шугам хоолойн угсралт, суурилуулалтын ажил

3. Дулааны насосны дотор угсралт, суурилуулалтын ажил

4. Нарны вакуум коллектор бүхий ус халаах системийн угсралт, суурилуулалтын ажил

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in