Сод цэцэрлэг

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Агаарын чанарын албаны захиалга, санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг багасгах ажлын хүрээнд Сонгино-Хайрхан дүүргийн Толгойтын 2 дугаар хорооны Сод хүүхдийн цэцэрлэгт газрын гүний Хөрс-Ус төрлийн Vitocal 350 BWH 113 загварын дулааны насос бүхий халаалтын системийг 2009 онд суурилуулсан. Энэхүү халаалтын систем нь Монгол орны эрс тэс, цаг уур амьсгалд 8 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байна.

1. Газрын гүний Хөрс-Ус төрлийн Vitocal 350 BWH 113 загварын дулааны насос
 1. Халаалтын чадал – 17,2 кВт
 2. Хөргөлтийн чадал буюу
 3. газрын гүнээс авах дулаан – 11,43 кВт
 4. Цахилгаан хэрэглээ – 5,7 кВт
 5. Ашигт үйлийн коэффициент – 3
 6. Өрөмдлөг – 100 метрийн гүнтэй 4 цооног

2. Газрын гүний цооногийн өрөмдлөг, шугам хоолойн угсралтын ажил

3. Дулааны насосны дотор угсралтын ажил

Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Share
Tagged in