High Efficiency Solar Cells For Manufacturers

Нарны дулааны коллектор

Нарны вакуум болон хавтгай коллектор

Нарны дулааны тооцооны үндсэн дээр нарны вакуум коллектор, хавтгай коллектор болон бусад төрлийн коллекторын нийлүүлж, суурилуулж үйлчилнэ.