High Efficiency Solar Cells For Manufacturers

Нарны дулааны коллектор

Нарны вакуум болон хавтгай коллектор

Нарны дулааны тооцооны үндсэн дээр нарны вакуум коллектор, хавтгай коллектор болон бусад төрлийн коллекторын нийлүүлж, суурилуулж үйлчилнэ. Нарны вакум коллектороор байр, орон сууцны халаалтыг дэмжсэнээр жилийн эрчим хүчний хэрэглээний зардлыг 35 хүртэл хувь хэмнэх боломжтой.

Мөн нарны вакум коллектороор хэрэглээний халуун ус болон нийтийн халуун усны газрын халуун усыг шийдэх боломжтой. Нарны вакум коллекторыг шингэн болон хийн түлшний зуухтай хосолмол байдлаар ашиглаж болно.