High Efficiency Solar Cells For Manufacturers

Усан турбин

Усны турбин гэгддэг гидротурбин нь урсаж буй эсвэл урсаж буй усны энергийг механик болон цахилгаан энерги болгон хувиргадаг төхөөрөмж юм. Энэ нь усан цахилгаан станцуудын гол бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд усыг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашигладаг.

Гидротурбинууд нь байгалийн процессоор тасралтгүй нөхөгддөг урсгал усны энергийг ашигладаг тул сэргээгдэх эрчим хүчний өндөр үр ашигтай, найдвартай эх үүсвэр юм. Тэд байшин, үйлдвэр, олон нийтийг цэвэр, тогтвортой цахилгаан эрчим хүчээр хангах усан цахилгаан станцад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.