Background

Удирдлагууд

                 

П. Цагаан                                                                    Ц. Цолмонбаатар

Группын Ерөнхий Захирал                                     Гүйцэтгэх захирал

 

 

                    

Н. Энэбиш                                                                     Н. Ундрах

Зөвлөх                                                                           Зөвлөх

   

     

А. Амармөнх

Ерөнхий менежер