High Efficiency Solar Cells For Manufacturers

Ус цэвэршүүлэх систем

Герман улсын Klaro компани нь дунд болон жижиг оврын бохир ус цэвэрлэх байгууламж, цэвэрлэх технологи, SBR технологи бүхий бохир ус цэвэрлэх Европын зах заалд тэргүүлэгч компани юм.1

SBR технологи нь хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжид бохир усыг цэвэрлэхэд тохиромжтой. KLARO MAX бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь  SBR процесс дээр суурилсан бүрэн биологийн цэвэрлэх систем юм. Энэхүү загвар нь цэвэршүүлсэн бохир усыг механик аргаар урьдчилан цэвэрлэн хадгалах, биологийн цэвэрлэгээ, шавар цэвэрлэх, шүүх, халдваргүйжүүлэх зэрэг үе шатуудыг багтаана.