Засгийн газар: Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг заавал барина, энэ бол Монгол Улсын эрх ашиг

Засгийн газар: Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг заавал барина, энэ бол Монгол Улсын эрх ашиг